Faşizmin mezar kazıcıları, birleşik devrim yolunda 6. yaşında

Sınıfsız, sömürüsüz ve sınırsız bir dünya yolunda; faşizmi, emperyalist kapitalizmi ve patriyarkayı tarih sahnesinden silmek üzere 1 Eylül 2015 günü kuruluşumuzu ilan ettik.

Devrimci Parti olarak yola çıktığımızda, dünya halkları, emperyalist saldırganlık altında savaşlara sürükleniyor, açlık ve yoksullukla köleleşitiriliyor, işgallerle katliamlara uğruyordu. Ortadoğu ve Kuzey Afrika emperyalist paylaşım savaşlarının merkezi halindeydi. İktidar ise ülkede faşizmin kurumsallaşma planını en kanlı ve vahşi şekilde uygulamaya koyuyor, tüm Kürdistan’da sömürgeleştirmenin kanlı planlarını hazırlıyordu. İşçi sınıfı ve emekçiler üzerinde sömürünün barbarca sürdürülmesi ve kaynakların talanı üzerinde söz sahibi olmak adına iktidar içi kavgalar yükseliyor, rejimin faşizmi kurumsallaştırma hamleleri hız kazanıyordu. 1 Eylül 2015’te, böylesi bir süreçte, faşizmle kapitalizmle, patriyarkayla mücadeleyi yeni yöntem ve araçlarla sürdürmek üzere yola çıktık.

Diz Çökmeyenlerin Partisi” 6 yaşında

Bu yolda partimiz iradesini; faşizme karşı hiç bir geri adım atmama kararlılığı ile onun tam karşısında mücadelenin uzlaşmaz bayraktarlığını taşıma olarak ortaya koydu. 6 yıl içerisinde yüzlerce üye ve yöneticimiz tutuklandı, parti bürolarımız basıldı, üyelerimiz kaçırıldı. “Diz çökmeyenlerin partisi” olarak faşizmin partimizi hedef alan saldırıları karşısında yüzlerce öncü eylemle sokakta, zindanlarda, mahkeme salonlarında yanıtımız “hodri meydan” oldu.

Saray faşizmine diz çöktüreceğiz

Devrimci Parti iki halkın kurtuluş yolunu birleşik mücadenin örgütlenmesi olarak ortaya koydu. Türkiye ve Kürdistan halklarının kurtuluşu için “birleşik devrim” bayrağını dalgalandırdı. Coğrafyamızın biriktirdiği mücadele deneyim ve imkanları ile Gezi direnişinde birleşen mücadele dinamiklerinin iç içe geçtiği devrimci olanakların faşizme diz çöktürecek yegane güç olduğunu ortaya koydu. Bileşeni olduğumuz “Birleşik Mücadele Güçleri”nin kuruluş ilanına faşizmin yaptığı güç yığınağı ve saldırısı, attığımız bu küçük adımda dahi saraydakinin ve temsil ettiği patronların devletini stratejik olarak yıkıma götürecek gücün ne olduğunu ortaya koydu. Birleşik mücadele ezilen emekçilerin kurtuluşu, faşizmin yok oluşudur.

Ülke yeni bir döneme girerken, faşizm tüm çürümüşlüğü ile çöküyor.

AKP-MHP faşizminin sömürgeciliği, işgal girişimleri, işçileri iliklerine kadar sömürme, kadınları köleleştirme hayalleri halkların – işçilerin – kadınların ve en zor koşullarda dahi devrimcilerin amansız örnek direnişi karşısında hüsrana uğruyor. Ülke egemenleri ekonomik ve siyasal kriz altında çöküş yaşıyor. Türkiye halkları karşısında tüm maskeleri düşmüş, rıza üretemeyen ve koltuklarını asker postalı, polis copları, cihatçı çeteleri ile korumak zorunda kalan bir iktidar var.

Faşizmin iktidarı korumak ve büyütmek için geliştirdiği her türlü kirli ilişkiyi, halklardan gizleyemiyor. SADAT, mafya, faşist çeteler ve devletin kolluk gücü; AKP-MHP faşizminin kendini güvende hissetmesine yetmiyor. Çünkü faşist ittifakın yaşadığı krizler büyük ve derin; meşrulukları kalmadı. Bu yüzden tüm örgütlü güçlere ve gelişebilecek ayaklanma dinamiklerine ellerindeki bütün imkanlarla saldırıyorlar. Şovenizmi ve mülteci düşmanlığını ezilenlerin mücadelesini baltalamak için propaganda ediyorlar.

Partimiz, faşizmin işgalcilik üzerinden güçlerini tahkim etmesine, halkları düşmanlaştırarak meşruluk zeminini oluşturmasına karşı sokağın ve sınıfın sesi olmaya devam edecek. İşgalcilik ve her türden sömürgeciliğe karşı halkların birleşik mücadelesinden ve onun mücadele yöntemlerinden başka meşruluk tanımıyoruz.

Faşizmin çöküşe geçtiği yerine kapitalist resterasyonun halklara dayatıldığı koşullar altında gelişen ve büyüyen devrimci olanaklar güçleniyor. Tam da bu noktada, bütün iktidarın işçi emekçi halklara geçeceği devrim fikri bir güneş gibi doğuyor.

Bu iddia ve kararlılıkla; tüm emekçileri, kadınları, lgbti+, gençleri devrimci zaferin yolunda yürüyen partimiz saflarına birleşik devrimci mücadeleye davet ediyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir