Devrimci Parti MYK: “Direniş Kazanacak, Mutlaka Kazanacağınız, Newroz Piroz Be !”

Emperyalist kapitalist sistemin krizi derinleşmeye devam ediyor. Sıkışan emperyal kapitalist güçler mevcut krizlerini aşmak için işçi sınıfına, kadınlara ve halklara yönelik saldırılarla kendi varlıklarının devamlılığını sağlamaya çalışıyor. İşgallerle, zamlarla ve saldırılarla yaşanan ekonomik ve siyasal krizden çıkış hedefleniyor. Faşist iktidarlar tarafından iyice ağırlaşmış koşulların faturası ezilenlere ödetilmek isteniyor. Büyük göçler, ekonomik kriz, bölgesel savaşlar, erkek egemen saldırılarla kuşatılan ezilenlere savaş, katliam, açlık, ölüm dayatılıyor.

Krizin en somut hali; yaşanan intiharlar, artan kadın cinayetleri,işsizlik, sınırlara sürülen mülteciler, Ortadoğu öznelinde Suriye’de yürütülen işgaller olarak kendini gösterdi. Yaşanan deprem, çığ ve salgın hastalık (korona) süreçlerinde ise herhangi bir önlemin alınmadığı, sağlıklı bilgilendirmenin yapılmadığı, insan canının hiçe sayıldığı ortaya çıktı. Ücretsiz izinlerle, çalışma saatlerinin beraberinde düşürülen maaşlarla, ücretsiz güvenilir sağlık hakkının sağlanamamasıyla, artan fiyatlar ve zamlarla yoksullara daha fazla yoksulluk dayatılıyor. 

Newroz,  Kawa’nın zalim Dehak’ı yendiği gün olarak benimsenmiş, dayatılan açlık, yoksulluk, imha ve savaşa karşı baharın ve direnişin sembolü olmuştur.

Ezilen halkların sömürgeciliğe karşı mücadelesinin simgesi olarak Newroz, zafere olan inancımızı,isyanı ve başkaldırıyı temsil ediyor.

Kürt halkına karşı uygulanan katliam, işkence ve ağır tecrid bugün işgal ve savaşla, inkar  siyasal ve etnik soykırımla sürdürülüyor. Seçilmiş belediyelere zorla el konularak, kayyumlar atanarak,hemen hemen  bütün il ve ilçe teşkilatlarına yapılan gözaltı-tutuklama terörüyle Kürt halkı örgütlü olarak hareket edemez hale getirilmek isteniyor.

Kürt halkına , sosyalistlere ve kadınlara yönelik saldırılar yoğunlaştırılıyor. Direnen Kürt halkıyla dayanışan, ortak mücadele yürüten ve yanyana gelen devrimci güçler benzer saldırılarla hedef alınıyor. Binlerce devrimci tutuklanarak, hapishanelerde sindirilmeye çalışılıyor. Kürt halkıyla dayanışma mahkum edilmeye çalışılıyor. Şehirleri yıkan, insanların üzerine bombalar yağdıran AKP-MHP faşizmi her türlü savaş tekniği ve taktiğine rağmen direnenleri ve Kürt halkının mücadelesiyle baş edemedi. Partimiz her koşulda Kürt halkının tarihsel meşru direnişinin yanında oldu, olmaya da devam edecektir. Bugün faşist iktidarın ve ortakların en büyük korkusu direnen halklar, kadınlar ve enternasyonalist devrimcilerdir. Bugün AKP- MHP faşizminin saldırganlığının bir nedeni de onu alaşağı edeceğini bildiği direniş ruhudur. Engellenmek, yok edilmek istenen bu direniş ruhudur, birleşik mücadeledir.

 Biliyoruz ki, AKP-MHP faşizminin hiçbir saldırısı devrimcileri, direnenleri, kadınları ve ezilen halkların direnişini susturamayacak. Onca saldırıya, katliama, imha politikalarına rağmen tarih direnenleri, zulme karşı diz çökmeyenleri yazacak. Rojava’da, Kuzey Kürdistan’da ve Türkiye’de birleşik mücadele ruhu kazanacak. İşçi sınıfı  mücadelesi ile ezilen halkların mücadelesi birleştikçe kurtuluşumuzun mümkün olacak. 

Newroz ateşi, direnişin ateşi ile harlanarak günümüz Dehak’larını yakacaktır! 

AKP- MHP faşizmi insanlık düşmanıdır. AKP-MHP faşizmine karşı işçi sınıfı ve halkların birleşik mücadelesini büyütelim. Birleşik devrimci perspektifle faşizme karşı direnişi, isyanı örgütleyelim. Newroz ateşi yıllardır bu coğrafyada, her dönem halklara ve ezilenlere umut oldu. Bu yıl kapitalist politikaların bir sonucu olarak bütün dünyaya yayılan ve pandemi olan edilen Covid-19’e karşı halklarımızın sağlık sorumluluğunu yüklenerek ama Newroz’umuzu kutlamaktan, direnişi büyütmekten de geri durmuyoruz. Bu akşam saat 20.20’de sokaklarda olamasa da yan yana durmanın çeşitli formülleriyle birlikte oluyoruz. 

Şimdi Newroz’un başkaldırı ruhuyla 1 Mayıs’ın direniş ruhunu bütünleştirmeli, isyan ateşini harlamalıyız. İşçilerin kurtuluşu halkların özgürlüğünden geçer! Halkların, işçilerin, kadınların ve tüm ezilenlerin düşmanı emperyalist kapitalizme karşı direnenler kazanacak!

Kahrolsun emperyalizm! Kahrolsun faşizm! Yaşasın halkların eşitliği! 

Tek yol Devrim

Yaşasın Sosyalizm ve Devrim!

Yaşasın Newroz!  Biji Newroz! 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir