Diz Çökmeyenlerin Partisi, Devrimci Parti 4 Yaşında

Devrimci Parti;

İnsanın insan tarafından sömürülmesine ve ezilmesine, cinsler ve uluslararasındaki eşitsizliğe, doğal çevrenin yağmalanmasına son verecek, insanın ve insanlığın ortak kültürünün gelişiminin önündeki tüm engelleri ortadan kaldıracak olan işçi sınıfının, sosyalist iktidarını kurma amacı ile 1 Eylül 2015 günü kuruldu.

1 Eylül, aynı zamanda Hitler  Almanyası’nın, Polonya işgali ile 2.Paylaşım Savaşı’nın başladığı tarih olarak kabul edilir. Partimizin kuruluşunda bu tarihin anlamı önemlidir. Çünkü; bölge ve ülke siyasetini değerlendiren kurucu konferanslarımız, bölgenin emperyalist savaşların merkezi haline dönüşmesine ve kapitalizmin sürüklendiği krizler karşısında faşizmin kurumsallaşacağı bir sürece evrildiğinin işaretini görerek, yeni bir mücadele hattının inşası ile kurulmuştur. Eski araç ve yöntemlerle bu olağanüstü süreçlere cevap olunamayacağını öngören partimiz muhalefet solculuğundan ve düşük düzey politika yapma tarzından kopuş olarak ifade ettiği kuruluş sürecinde faşizme, kapitalizme, patriarkaya karşı yeni yöntem ve araçlarla amansız bir mücadele içine girmiştir.

Partimiz;

Emperyalist-kapitalist dünyanın insanlığa ve doğaya karşı çürümüşlük dışında sunabileceği bir gelecek olmadığını ilan eder. Bu nedenle emperyalist-kapitalist dünya içinde bir değişim beklentisini değil, doğrudan bu barbar dünyanın “devrimci” yöntemlerle aşılmasını savunur, bunun inşasında yol yürür. Bu aynı zamanda işçi sınıfının tarihsel devrimci rolünü ve ezilen halkların mücadele birliğini peşinen kabul etmektir. Partimiz düzen içi hiçbir güce yedeklenmeden işçi sınıfının, kadınların ve ezilen halkların özgücüne dayanarak mücadele yürütür.

Partimiz;

Kuruluşundan bu güne, bölgede başta emperyalistler olmak üzere, AKP-IŞİD ortaklığına karşı enternasyonalist mücadele bayrağını kararlılıkla taşımıştır. AKP-MHP faşist bloğuna karşı sessizliği değil, açık kavgayı tercih etmiştir. “Diz çökerek yaşamaktansa, ayakta ölmek yeğdir” diyen devrimci kararlılığın izinden yürüyerek, “diz çökmeyenlerin” partisi haline dönüşmüştür. Faşist blok karşısında, bir tek gün geri çekilmeden mücadele etme iradesi son olarak polis kuşatması altında “Bizim başımızı eğemezsiniz” diyen parti gençliğimizde cisimleşmiştir. Bugün de militan mücadelenin adresi olmaya devam ediyoruz. Onlarca kez parti bürolarımız basıldı, yayınlarımız toplatıldı, yöneticilerimiz, üyelerimiz tutuklandı, şubelerde, hapishanelerde işkenceye uğradı tüm baskılara karşı her yerde tek sesle haykırdık. “Diz çökmeyeceğiz-Devrimci Parti susmadı, susmayacak!”

Partimiz;
Kadın kurtuluş ilkeleriyle, patriarkal kapitalizme karşı mücadeleyi esas alır. Kadınların bedeni, kimliği ve emeği üzerinde katmerlenerek artan sömürü politikalarına karşı kadınların özneleştiği mücadeleyi devrim mücadelesinin hiçbir koşul altında ayrılmaz bir parçası olarak görür. Bu temelde kadın özgün örgütlenmesiyle dünyanın her noktasında direnen feminist, sosyalist, sömürge kadınlarla mücadeleyi büyütmeyi ve bu çağı kadın çağı yapmayı hedefler.

Bugün partimiz 4 yaşında.

Bu kararlılığın mayasını oluşturan, başta mücadele içerisinde ölümsüzleşerek göğü fethe çıkanlarımızı saygıyla anıyoruz. Halen hapishanelerde direnişin bayrağını yükselten yoldaşlarımızı ve kuruluşumuzda yer almış, mücadelenin ihtiyaçları gereği bugün aramızda olamayan yol arkadaşlarımızın yürüyüşlerini, devrimci duygularımızla bir kez daha selamlıyoruz.

Dün faşizme karşı direnme iradesi, bugün zaferlere gebedir.

AKP-MHP faşizmi, Kürt halkının onurlu direnişiyle ve devrimcilerin, emekçilerin teslim olmaz iradesi karşısında çözülmeye başlamıştır. Artık faşizme, saray rejimine diz çöktürebiliriz. Koşullar işçi sınıfının tarihi değiştirecek patlamalarını mayalıyor. Sosyalizm sloganının milyonların dilinde meydanlara döküleceği günler yaklaşıyor. Kapitalist barbarlık dünyasını bir kez de bu topraklardan sarsabiliriz. Devrimci öncülüğün tam zamanıdır.

Tüm emekçileri, kadınları, gençleri devrimci zaferin yolunda yürüyen partimiz saflarına davet ediyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir