Devrimci Parti: “NEWROZ, ORTADOĞU HALKLARININ BİRLİKTE YAKTIĞI ÖZGÜRLÜK ATEŞİDİR! “

NEWROZ, ORTADOĞU HALKLARININ BİRLİKTE YAKTIĞI ÖZGÜRLÜK ATEŞİDİR! 
Emperyalist-kapitalist sistem yaşadığı çok yönlü krizleri bir kez daha emekçi halklara ödettiği faturalarla aşmaya çalışıyor. Emperyalistlerin hegemonya mücadelesi, tekellerin aşırı kâr hırsı, tüm dünyada işçi sınıfı ve emekçilere, ezilen halklara, açlık, yoksulluk, katliam, savaş ve göçlerle yaşanan son derece ağır bedeller ödetiyor. Direnişin ve baharın müjdecisi 2019 Newroz’unu böylesi zorlu bir dönemde karşılıyoruz. 
Mitolojik bir öyküden kaynaklansa da günümüzde Newroz ezilen halkların sömürgeciliğe karşı mücadele günüdür. Ezilen halkların direnişini, başkaldırı ve isyanı simgeler. Bu nedenle Newroz her 21 Mart’da, başta Kürt halkı olmak üzere Ortadoğu’da ezilen halkların özgürlük umudunu büyüttüğü bir gün olarak kutlanır. 
2019 Newroz’u da Kürt halkının vahşi katliamlara, işkence ve ağır tecride maruz kaldığı bir dönemde gerçekleşecektir. İnkar ve asimilasyon politikalarının yetmediği gibi, siyasal ve etnik soy kırım bugün başta Kuzey Kürdistan olmak üzere Kürtlerin yaşadığı tüm coğrafyada uygulanmaya çalışılıyor. Seçilmiş HDP’li milletvekilleri tutsak alınmış, seçilmiş belediyelere zorla el konulmuş, devlet memurlarından kayyımlar atanmıştır. HDP ve DBP’nin neredeyse bütün il ve ilçe teşkilatlarına yapılan gözaltı-tutuklama terörüyle Kürt halkı örgütlü olarak hareket edemez hale getirilmek istenmektedir.
Kürt halkına ve onunla dayanışma içinde olan sosyalistlere yönelik devlet terörü yerel seçim çalışmalarıyla birlikte daha bir yoğunlaşmıştır. Belli ki, seçimleri kazanmak için ırkçı-milliyetçi, savaş çığırtkanlığını yükselten AKP, seçim sonrasında Kürt halkına ve “Kurtuluş yok tek başına” şiarını ilke edinerek birlikte mücadeleyi örgütleyen demokratlara, aydınlara, devrimcilere ve enternasyonalist komünistlere karşı daha da yükseltecektir. Bugünden seçim alanları yoğunlaştırılmış ırkçı-milliyetçi söylemlerle kışkırtılmakta, işçilerin, emekçilerin bilinçlerine psikolojik saldırı yöneltilmektedir. Sistemin varlığını sürdürmek için yapıştığı “halkları birbirine karşı düşmanlaştırma” politikası, AKP+MHP ittifakının seçim alanlarının temel söylemi oldu. Tüm bunlar “İşçilerin birliği halkların kardeşliği” için verilecek mücadelenin ne denli önemli ve acil olduğunu göstermektedir. 
2019 Newroz’unu hapishanelerdeki tutsaklar da direnişle karşılıyor. İmralı’da tecridin sona erdirilmesi için binlerce tutsak açlık grevinde. Mutlak tecridin kaldırılması talebiyle başlatılan açlık grevleri hapishanelerde sayısı 7 bini bulan tutsağın katılımıyla yayılarak büyüyor. Zülküf Gezen’in feda eylemi ile ise açlık grevleri yeni bir sürece girmiş bulunuyor. 
Devlet, bu taleplere kulağını tıkayarak, kendi zorba iktidarını mutlaklaştırmak istiyor. Devletin bu talepleri görmezden duymazdan gelmesinden anlaşılmaktadır ki, giderek kazanılmış hakların bütünü devlet tarafından gasp edilecektir. Devlete “dur!”  demek, halkların ortak coğrafyada eşit ve kardeşçe yaşamasını savunmak adına Leyla Güven’in ve binlerce tutsağın mücadelesi ile birlik olmak demektir. Newroz ateşi, direnişin ateşi ile harlanarak günümüz Dehak’larını yakacaktır! 
Devletin bugünkü öncelikli hedefi Kürt halkı olsa da, saldırı Türkiye işçi sınıfını ve emekçi halkların bütününü kapsayan topyekûn bir saldırıdır. Dizginsiz faşist AKP terörü, işçi, emekçi, aydın, akademisyen ve ilerici ve devrimci güçlere karşı günlük rutin halinde keyfi gözaltı ve tutuklamalarla sürekli gerçekleştirilmektedir.
Bu saldırılara karşı günümüzün acil ihtiyacı, halklar arasında kardeşliği, eşitliği, ırkçılıkla birbirine düşman edilen işçiler arasında birliği sağlamaktır. Bu nedenle, ezilen Kürt halkıyla dayanışma ve ırkçılıkla zehirlenmiş işçi ve emekçilerin aydınlatılması çabaları, Newroz ateşi ile yeniden yükseltilmelidir. Bu kanlı diktatörlük ancak birleşik bir mücadele ile yıkılabilir. 
Tüm halklara çağrımızdır:
İşçilerin Birliği Halkların Eşitliği şiarı ile Newroz ateşini harlayalım!

Devrim ve Sosyalizm mücadelesini birleşik devrim perspektifimizle büyütelim!
Kahrolsun Sömürgecilik!  Yaşasın Sosyalizm ve Devrim!
Yaşasın Newroz!  Biji Newroz! 


BİRLEŞİK DEVRİMCİ PARTİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir