Birleşik Devrimci Parti: Venezuela Halkının Yanındayız!

VENEZUELA HALKININ YANINDAYIZ !

Latin Amerika halklarının uzun yıllardır süren emperyalizm karşıtı mücadeleleri sonucu “sol” partilerin bir kısmı gücünü artırırken bir kısmı da iktidar olmuşlardır. Latin karşıt Buna karşıt olarak emperyalizm çoğu Güney Amerika ülkesinde halklarının kazanımlarını yeniden gasp etmek ve bu ülkelerdeki petrol ve doğal kaynaklara el koymak amacıyla onlara karşı iç savaş kışkırtmalarından ekonomik ambargolara kadar birçok yönteme başvurmuşlardır.

Venezuela, zengin petrol, doğalgaz ve altın rezervleri nedeniyle ABD’nin denetim altına almak istediği ülkelerin başında gelmektedir. Juan Guaido’nun kendisini devlet başkanı ilan etmesi, Trump’un da bunu desteklemesi ABD’nin genelde dünya, özelde Latin Amerika’ya dair emperyal politikalarının açık göstergeleridir. Emperyalizmin bu ülkelerde yöneldiği geleneksel strateji, kaos üretmek ve derinleştirmek; böylece doğabilecek isyanlar ve ayaklanmalara karşı yandaş siyasal iktidarları yaratabilmek için darbeler yapmak; iç savaş çıkartmak ve bu ülkelerde birlikte çalışabileceği işbirlikçi faşist hükümetler kurmaktır.

Gelinen noktada Venezüella’da Maduro’nun iç ve dış siyasete dair açmazları derinleşmektedir. Emekçilerin kendisine yabancılaşıp burjuvazi ile uzlaşması ambargolarla birleşince emekçi Venezuela halkı yüksek enflasyonlarla, karaborsa piyasasına karşı açlıkla sınandı. Üretilen ambargolarla Venezuela’yı kendisine bağımlı kılmak isteyen ABD emperyalizmi, belli ki Şili ve benzeri ülkelerde gerçekleştirdiği gibi, bir darbeyle iktidara el koymak istiyor.

Devrimci Parti, Venezuela’da, Venezuela halkının özgürlükçü, demokratik, devrimci taleplerinin yanındadır. Emperyalizmin desteklediği işbirlikçiler halkların devrimci demokratik istemlerini bu tür kirli ittifaklarla engelleyemeyeceklerdir. Zafer halkların olacaktır!

Devrimci Parti olarak, yoksulluğa, açlığa mahkum edilerek teslim alınmaya çalışılan Venezuela halklarının anti-emperyalist mücadelesinin emperyalizmin politikalarını yeneceğine inanıyor, enternasyonalist dayanışma duygularımızı iletiyoruz!

KAHROLSUN ABD EMPERYALİZMİ VE ONUN İŞBİRLİKÇİLERİ ! 
EMPERYALİZM YENİLECEK, DİRENEN HALKLAR KAZANACAK !

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir