Birleşik Devrimci Parti – Avrupa: ‘Yaşanan bu afette sorumlu doğa değil emperyalist-kapitalist rant düzenidir’

Yaşadığımız topraklardan olan Yunanistan’da ormanlarda başlayan yangın büyük bir afete dönüşerek en az 74 insanın yaşamını kaybetmesiyle devam etmektedir. Öncelikle, halkların kardeşliğini ve enternasyonal dayanışmayı esas alan partimiz dost, yoldaş Yunanistan halklarının acısını paylaşır ve dayanışma içerisinde olacağını belirtir. Ve dayanışma adına elinden gelen tüm yardımları dostlarına sunacağını taahhüt eder.

Partimiz yaşanan bu afette sorumlunun yalnızca doğayla açıklanamayacağını, bu yangında yaşanan kayıpların ve mağduriyetlerin emperyalist-kapitalist rant düzeninden olduğunun altını çizer. Avrupa’ya gelmek üzere yola çıkan binlerce mülteciyi ve sürgünü Yunanistan’da, sırf emperyalist devletler rahat etsin diye tutan Yunan Hükümeti ve Avrupa Birliği devletleri ekonomik kaygılarla sınır güvenlikleri için binlerce önlem alırken 21. Yüzyılda yangın konusunda aynı özen ve itina ile çalışmamaktadır. Çünkü emperyalist devletlerin rahatı Yunanistan halkından daha değerlidir. Bu yaşanan elim olay bir kez daha göstermiştir ki devletler halkları koruyamamaktadır. Devletlerin koruyacağı tek şey sermayedir. Halkları koruyacak olansa onların iktidarlarıdır. Emperyalist kapitalist devletlerin sonu bugün Yunanistan’da yaşanan yangının ve devletlerin pozisyon alışlarının çözümlenmesi ile başlayacaktır. Devletleri tarafından korunamayan halklar ya da kıyıma uğrayan halklar hedeflerini iyi belirlemelidir.
Partimiz Yunanistan’da yaşanan afetten sonra, Türkiye’de özellikle sosyal medya da yaşanan ırkçı söylemleri ülkede gelişen faşizmden ayrı tutmamaktadır. Bu ırkçı söylemlere karşı halkların kardeşliği şiarıyla mücadele edeceğini vurgular. Sur’da Cizre’de Türk devletinin yaptığı yıkımda, sosyal medyada gelişen ırkçılığın aynısı bugün Yunanistan’da olan yangında da gelişmektedir. Unutulmamalıdır ki faşizm insanlığın başına gelmiş en ölümcül hastalıktır. Ve bu hastalığın panzehiri enternasyonalist sosyalist mücadeledir.
Devrimci Parti anti emperyalist, anti şovenşist ve anti faşist; enternasyonalist ruhla devletlerin kirli yüzlerini açığa çıkarmak ve halklarla dayanışma içinde olmayı görev olarak görür. Tüm Yunanistan halklarının acısına ortak olduğumuzu ve aynı zamanda acısına ortak olduğumuz kadar kurtuluşuna da ortak olacağımızı beyan eder.

Yaşasın Halkların Kardeşliği
Yaşasın halkların ortak mücadele ruhu”

Devrimci Parti Avrupa

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir